Powered by Property.hk
 
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2018-05-18 九龍城 成龍居 12 C 491 5.990 @12200 詳情 最近放盤
  2018-05-18 九龍城 君柏 第07座 7 A 41.029 詳情 最近放盤
  2018-05-18 九龍城 御門前 20 C 652 8.800 @13497 詳情 最近放盤
  2018-05-17 九龍城 君柏 第02座 3 A 37.435 詳情 最近放盤
  2018-05-16 九龍城 君柏 第07座 17 A 42.906 詳情 最近放盤
  2018-05-16 九龍城 御門前 26 B 872 11.880 @13624 詳情 最近放盤
  2018-05-15 九龍城 獅子石道4-4號A 4 4 6.960 詳情 最近放盤
  2018-05-15 九龍城 君柏 第07座 16 B 45.815 詳情 最近放盤
  2018-05-14 九龍城 學林軒 8 A 470 5.990 @12745 詳情 最近放盤
  2018-05-14 九龍城 亞皆老街19-21號 5 21 3.400 詳情 最近放盤
  2018-05-14 九龍城 雅閣花園 第02座 11 B 1344 15.880 @11815 詳情 最近放盤
  2018-05-14 九龍城 豪門 48 B 1163 15.050 @12941 詳情 最近放盤
  2018-05-11 九龍城 君柏 第07座 21 A 45.081 詳情 最近放盤
  2018-05-10 九龍城 南角道8-16號A 5 12 6.900 詳情 最近放盤
  2018-05-10 九龍城 南角道8-16號A 3 8 7.769 詳情 最近放盤
  2018-05-10 九龍城 南角道8-16號A 4 8 9.140 詳情 最近放盤
  2018-05-10 九龍城 南角道8-16號A 5 8 6.855 詳情 最近放盤
  2018-05-10 九龍城 南角道8-16號A 1 8A 6.768 詳情 最近放盤
  2018-05-10 九龍城 南角道8-16號A 2 8A 6.392 詳情 最近放盤
  2018-05-10 九龍城 南角道8-16號A 3 8A 7.520 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
本公司自1977年成立,感謝客戶多年支持

私穩聲明 | 免責聲明


Copyright © Wung Kee Property Consultant Limited. All Rights Reserved.